Cover: ELS 2: La norma sintąctica del catalą segons Pompeu Fabra

Joan Costa Carreras
La norma sintąctica del catalą segons Pompeu Fabra


Études linguistiques|Linguistische Studien Band 2
Dezember 2009|283 Seiten|Broschur
49,00 EUR
ISBN 978-3-936609-30-1

InhaltsverzeichnisBei peniope nicht mehr lieferbar.
Bitte richten Sie Ihre Anfrage an Prof. Dr. Carsten Sinner, www.ialt.de.

 

En aquest treball s'analitzen la concepció que Pompeu Fabra (1868-1948) tenia de la codificació de la sintaxi aixķ com les concepcions fabrianes, tant de la sintaxi com del canvi i la variació sintąctics. Les anąlisis es basen en un buidatge sistemątic de tots els textos fabrians de quč es tenia notķcia com a mčtode per analitzar aquestes concepcions.

Joan Costa Carreras és professor lector de la Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona).